KOMOP - de werkwijze die tot het hart van pesten doordringt

Pesten heeft een enorme invloed op de ontwikkeling van kinderen en kan -zelfs tot in de volwassenheid- vergaande gevolgen hebben!

Een ieder die met pesten te maken heeft gehad, kan hier over meepraten. De omgeving ervaart bij pesten dikwijls een enorm gevoel van onmacht, omdat pesten iets ongrijpbaars heeft. Op de momenten dat men denkt het pesten onder controle te hebben, steekt het tóch vaak weer de kop op (of is het nooit écht weg geweest?!...). Bij pesten gaat het namelijk om iets anders, een dieper gelegen oorzaak en juist dáár ga ik mee aan de slag.

Een deel van mijn aanpak berust op het stappenplan van de training Pesten Buiten Westen (KOMOP), destijds ontwikkeld door Jeannette Stam. Bij een ander deel van mijn aanpak maak ik gebruik van MNRI®-Reflexintegratie en de kracht van een PTSD behandeling die voorbij woorden gaat. Tijdens pesterijen worden er namelijk reflexen actief die ons helpen ons staande te houden en soms zelfs bijdragen aan onze overleving...

Ik ben getraind tot een KOMOP-coach en richt mij ten eerste op het herstel van de gevolgen van het pesten. KOMOP draagt bij aan kennis over pesten, dit is bijzonder belangrijk, omdat kinderen dan begrijpen waarin ze verzeild zijn geraakt. Tijdens de coaching wordt gewerkt aan het vergroten van de kracht van het kind zowel fysiek als mentaal. Kwaliteiten worden gevonden en verankerd, zodat het kind weet wat het in huis heeft om het tij te kunnen keren. Gedachten en overtuigingen die tegenwerken, worden ontrafeld en vervangen door helpende gedachten . Een KOMOP-coach helpt het kind om te zijn wie het wil zijn in situaties waarin pesten voorkomt. De werkwijze spreekt het geheel kind aan; zowel hoofd, hart en handen.

Met een bijzonder stappenplan, dat zowel voor de pester als de gepeste is in te zetten, geef ik kinderen en hun ouders weer een solide basis, van waaruit zij verder kunnen.
Deze werkwijze is toepasbaar op ieder kind -én volwassene- en zijn unieke situatie. Ik zie geen dader of slachtoffer over de drempel komen, maar een gewoon kind wat gezien wordt zoals het is en dat geeft neutrale energie. 

Ik zet een aanpak in waarbij ik jou, jouw rust en veiligheid weer terug laat vinden én ervaren.


NB.
Ik help ook volwassenen die de littekens van pesterijen nog steeds met zich meedragen en daardoor op sommige momenten extra kwetsbaar zijn.