KIE is een methode waarmee de oorzaak en blokkades van het probleem begrepen worden.

Wat is Kind in Evenwicht
In mijn praktijk maak ik gebruik van verschillende werkvormen om achter de kern van het probleem te komen. Met hulp van de KIE-methode is het voor mij mogelijk een heleboel van deze werkvormen te combineren en dit werkt fantastisch! De methode is gekoppeld aan de logische manier waarop ons brein zich ontwikkeld, net zoals MNRI®-Reflexintegratie.


Het lijf is in mijn praktijk altijd leidend, omdat het ons beter kent dan wie dan ook. Maar ook omdat het altijd het beste met ons voor heeft!

Ons lijf heeft antwoord op alle vragen, want de spieren vertellen het verhaal. Dit is vooral erg fijn als er even geen woorden zijn.
Jouw lijf laat ons begrijpen wat er aan de hand is en laat op een heldere manier weten waarom het doet zoals het doet. Samen ontdekken we wat er voor dát moment nodig is om te zorgen dat dingen weer gemakkelijker gaan.

Waarmee werkt Kind in Evenwicht

 

  • Spiertesten uit de toegepaste kinesiologie (Touch for Health)
  • Kennis uit de Neuro-emotionele Integratie (NEI)
  • Kennis over de ontwikkeling van ons brein en de organisatie hiervan
  • Coaching van zowel ouder(s) als kind
  • Kennis uit de integrale (holistische) geneeskunde
  • Kennis over de invloed van de prenatale periode, conceptie, zwangerschap, geboorte, ziekte, stress en trauma
  • Integratiemanieren vanuit verschillende reguliere- en andere geneeswijzen gericht op het kind.
     
  • Daarbij gebruik ik ook mijn eigen verworven kennis en ervaring.


Voor wie is Kind in Evenwicht
KIE is voor alle leeftijden en dat komt goed uit, want in mijn praktijk begeleid ik zowel kinderen als hun ouders, waarbij het voor mij van groot belang is dat een kind altijd samen met één van zijn ouders aanwezig is. Soms blijkt dat het kind een keertje ‘thuis’ mag blijven en de ouder alleen bij mij aan tafel schuift, omdat ouders en kinderen voor mij onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn...
 

Meer informatie over KIE is te vinden op de website van Carla van Wensen