Aanmelding 
De aanmelding is vaak telefonisch of via de mail.
Kinderen worden rechtstreeks bij mij aangemeld door hun ouders of doorverwezen door leerkrachten, interne begeleiders, huisartsen, het GGZ etc. De behandelingen kunnen worden vergoed door een PGB (Persoon Gebonden Budget). 


Orienterend gesprek
Tijdens het orienterende gesprek maken we kennis met elkaar en bespreken we een tweetal formulieren die elkaar complementeren (Intake reflexenOriëntatieformulier).
Deze formulieren helpen ons samen naar een passende manier van begeleiden te kijken en dienen altijd als beginsituatie. 
heeft u liever een blanco start voor uw kind? Ook dat is in overleg mogelijk. 

Werkwijze 
Meer weten over mijn werkwijze

 

Download hier beide intakeformulieren:

Ik kijk er naar uit u en uw kind te ontmoeten in mijn praktijk: tot Jutters!! 
 

de Jutter Coaching - Durf te vinden