Vaak heb je als ouder/s al een hele boel geprobeerd voordat je bij mij aan de bel trekt. Je voelt aan alles dat er meer in jouw kind zit dan het nu laat zien. Verschillende blokkades kunnen ons functioneren dusdanig in de weg zitten, dat het voor onze kwaliteiten erg lastig is om zich te laten zien!! Dit komt gewoonweg, omdat onze hersenen te druk zijn met overleven in plaats met leven...

In mijn praktijk werk ik vanuit de verbinding tussen lichaam en gedrag. Een kind dat niet lekker in zijn vel zit is vaak zowel fysiek als emotioneel uit balans. Het lichaam is daarom voor mij de basis van waaruit ik werk. Ik zie een probleem als symptoom van een dieperliggend probleem en door problemen aan de basis op te lossen, krijgt het kind weer toegang tot zijn kunnen. Ik help kinderen en ouders te begrijpen hoe het komt dat bepaalde dingen nog lastig zijn en wat er voor nodig is om het dagelijks leven weer makkelijker te maken. Dat geeft rust en ruimte, voor zowel ouder als kind.

 

Begeleidingstraject
In mijn praktijk maak ik gebruik van een ruim aanbod van behandelvormen. Het krachtigste hulpmiddel wat ik hierbij gebruik is het kind zelf, want een kind weet heel goed wat het nodig heeft. Ieder kind is anders en heeft een andere vorm van begeleiding nodig, waardoor ieder traject heel persoonlijk is. Ik combineer altijd verschillende behandelvormen om zo optimaal mogelijk bij de ontwikkeling van het kind aan te sluiten. Hierbij werk ik nauw samen met de ouders, zodat ook buiten de behandelingen de ontwikkeling op een positieve manier ondersteunt kan worden. Het is belangrijk de begeleiding zorgvuldig af te bouwen, door geleidelijk meer tijd tussen de afspraken te laten verstrijken. In mijn communicatie hierover ben ik altijd zo transparant mogelijk.


Dikwijls zijn kinderen en hun ouders aangenaam verrast door de insteek van de behandelingen. Kinderen hebben vaak het gevoel bij mij aan het spelen/gymnastieken te zijn in plaats van direct gericht met hun probleem aan de slag te gaan (bijvoorbeeld moeite hebben met lezen of last hebben van eczeem). Mijn werkwijze is ervaringsgericht en spelenderwijs, waarbij je niet persé hoeft te praten om tot de kern te komen.


Aanmelding
De aanmelding is vaak telefonisch of via de mail. Ik stuur daarna altijd een tweetal formulieren op om te kijken wat er speelt en waar de zorgen liggen. Op basis daarvan kan ik al heel goed een inschatting maken of het kind bij mij op de juiste plek is. Daarna volgt een afspraak voor een oriënterend startgesprek.

Kinderen worden rechtstreeks bij mij aangemeld door hun ouders of doorverwezen door leerkrachten, interne begeleiders, huisartsen, het GGZ etc. De behandelingen kunnen worden vergoed door een PGB (Persoon Gebonden Budget). 
 

1. Eerste afspraak: oriënterend ontdekgesprek (60 minuten)

Van te voren stuur ik een tweetal formulieren op die thuis worden ingevuld. Deze formulieren gebruiken wij als leidraad voor het gesprek.
Ook stuur ik mijn Algemene Voorwaarden en mijn Privacy-verklaring mee, waar mee akkoord gegaan dient te worden voordat wij een begeleidingstraject kunnen opstarten.
Tijdens het gesprek geven wij aandacht aan de rode draad die voor mij zichtbaar is geworden en zo ontstaat er een eerste beeld van onderliggende factoren die een rol kunnen spelen bij hoe het met het kind gaat. We stellen een hulpvraag en een doel vast en op het moment dat ik merk dat hulpvraag en het doel van het kind ander zijn, geef ik hier altijd eerst aandacht aan.

Het oriënterend startgesprek vindt plaats zonder het kind, zodat er vrijuit kan worden gesproken over zorgen en onzekerheden. Een jongere van middelbare schoolleeftijd is van harte uitgenodigd om bij dit gesprek aanwezig te zijn.

NB.
Tijdens het oriënterende startgesprek gesprek stellen we de hulpvraag en het doel vast voor één kind. Wilt u als ouder/s graag meerdere kinderen na elkaar bespreken, dan is het mogelijk een dubbele afspraak te plannen. 


2. Tweede afspraak: Beweegtestjes (in overleg 60 tot 90 minuten)

Hierbij kijk ik vanuit verschillende invalshoeken naar de reden hoe het komt dat het kind niet lekker in zijn vel zit. Ik doe beweegtestjes (en de ouders worden hierbij van harte uitgenodigd om actief mee te doen) en kijk op die manier waar mogelijke blokkades zitten en wat het kind nog nodig heeft om zich verder te kunnen ontwikkelen. Ik neem u al doende mee in dit verhaal.

NB.
Bij binnenkomst in de gang verzoek ik een ieder de schoenen uit te trekken.
De kleding mag tijdens de behandelingen gewoon aanblijven. Wel is het fijn om comfortabele kleding aan te trekken.


3. Derde afspraak: Start begeleiding (60 minuten)

Na afloop van deze behandeling geef ik het kind en de ouders eerste oefeningen mee die thuis kunnen worden gedaan. Veelal kiest het kind zelf de oefeningen, wat bijdraagt aan de motivatie!

Vervolgbehandelingen (60 minuten)
Gemiddeld vinden deze om de 2 tot 4 weken plaats, afhankelijk van de hulpvraag en de vooruitgang. In het begin iets vaker in verband met het juist intrainen van de thuisoefeningen en om het kind en zijn ouders het benodigde steuntje in de rug te geven. Ouders mogen altijd aanwezig zijn bij de behandelingen, tenzij anders afgesproken.

Nazorg
Voor sommige kinderen is het fijn om met enige regelmaat te blijven komen. Vooral hooggevoelige kinderen geven aan het fijn te vinden deze plek te hebben waar ze weer even kunnen thuiskomen bij zichzelf en nieuwe energie kunnen opdoen.

Voor de tarieven van het begeleidingstraject zie hier.
 
Heb je verdere vragen over mijn manier van werken? Neem gerust contact met mij op, ik help jou graag verder.