Vaak heb je als ouder/s al een hele boel geprobeerd voordat je bij mij aan de bel trekt. Je voelt aan alles dat er meer in jouw kind zit dan het nu laat zien. Verschillende blokkades kunnen ons functioneren dusdanig in de weg zitten, dat het voor onze kwaliteiten erg lastig is om zich te laten zien!! Dit komt gewoonweg, omdat onze hersenen te druk zijn met overleven in plaats met leven...

In mijn praktijk werk ik vanuit de verbinding tussen ons brein & lijf. Een kind dat niet lekker in zijn vel zit is vaak zowel fysiek als emotioneel uit balans wat van invloed is op de ontwikkeling van zijn denken, voelen en doen. Het lichaam is voor mij de basis van waaruit ik werk. Ik zie een klacht als uiting van een dieperliggend probleem en door problemen bij de basis op te lossen krijgt het kind weer toegang tot zijn kunnen. Ik help kinderen en ouders te begrijpen hoe het komt dat bepaalde dingen nog lastig zijn en wat er voor nodig is om het dagelijks leven weer makkelijker te maken. Dat geeft rust en ruimte, voor zowel ouder als kind. Om dit voor elkaar te krijgen gaan we aan de slag met de volgende drie stappen:
 

1. In kaart brengen van knelpunten en blokkades door te VINDEN
2. Aan de slag om de rust en de glimlach weer terug te brengen door te VERBINDEN
3. Kijken wat er nodig is om stappen te blijven maken door te VERDIEPEN


Begeleidingstraject 
In mijn praktijk maak ik gebruik van een ruim aanbod van behandelvormen. Het krachtigste hulpmiddel wat ik hierbij gebruik is het kind zelf, want een kind weet heel goed wat het nodig heeft. Ieder kind is anders en heeft een andere vorm van begeleiding nodig, waardoor ieder traject heel persoonlijk is. Ik combineer altijd verschillende behandelvormen om zo optimaal mogelijk bij de ontwikkeling van het kind aan te sluiten. Hierbij werk ik nauw samen met de ouders, zodat ook buiten de behandelingen de ontwikkeling op een positieve manier ondersteunt kan worden. Het is belangrijk de begeleiding zorgvuldig af te bouwen, door geleidelijk meer tijd tussen de afspraken te laten verstrijken. In mijn communicatie hierover ben ik altijd zo transparant mogelijk.


Dikwijls zijn kinderen en hun ouders aangenaam verrast door de insteek van de behandelingen. Kinderen hebben vaak het gevoel aan het spelen/gymnastieken te zijn in plaats van met hun 'probleem' aan het werk te zijn. Mijn werkwijze is ervaringsgericht en spelenderwijs, waarbij praten niet altijd nodig is om tot de kern te komen.


Aanmelding
De aanmelding is bijna altijd telefonisch of via de mail. Ik stuur daarna een tweetal formulieren op om te kijken wat er speelt en waar de zorgen liggen. Op basis daarvan kan ik al heel goed een inschatting maken of het kind bij mij op de juiste plek is. Daarna volgt een afspraak voor een oriënterend gesprek. Liever een blanco start voor uw kind zonder vooraf ingevulde formulieren? Ook dat is in overleg mogelijk. Meer informatie is hieronder over terug te vinden.

Kinderen worden rechtstreeks bij mij aangemeld door hun ouders of doorverwezen door leerkrachten, interne begeleiders, huisartsen, het GGZ, zwembad de Waterwyck in Steenwijk etc.
De behandelingen kunnen worden vergoed als het kind in aanmerking komt voor een PGB (Persoon Gebonden Budget). 
_______________________________________________________

Er zijn twee verschillende manieren waarop er gestart kan worden:

1a. Starten met behulp van een oriënterend gesprek - tijdsduur 60 minuten

Tijdens het oriënterende gesprek luister ik hele graag naar jullie/jouw verhaal. Daarbij stel ik gerichte vragen om de dingen zo helder mogelijk te krijgen zodat ik een duidelijk beeld krijg van waar de behoefte tot ondersteuning ligt. Mijn werkwijze vlecht ik door jullie/jouw verhaal heen zodat wij samen de mogelijkheden tot begeleiding ontdekken. Tijdens het oriënterend gesprek gebruiken wij ook de formulieren die ik voorafgaand aan ons gesprek via de mail toestuur, maar het is ook mogelijk deze zelf alvast te downloaden
Buiten de formulieren stuur ik ook mijn Algemene Voorwaarden en mijn Privacy-verklaring mee, waar akkoord mee gegaan dient te worden om een begeleidingstraject te kunnen opstarten.

Door de opzet van dit gesprek ontstaat er een eerste beeld van:

  • mogelijke onderliggende factoren die een rol kunnen spelen bij de manier waarop jouw kind denkt, voelt en doet.
  • de knelpunten en blokkades die tijdens dit gesprek al zoveel mogelijk in beeld worden gebracht, 
  • de hulpvraag ende bijbehorende wens van wat er mag worden opgelost. 

Het oriënterend gesprek vindt bijna altijd plaats als volwassenen onder elkaar zodat er vrijuit kan worden gesproken over de zorgen en onzekerheden. Een jongere van middelbare schoolleeftijd is van harte uitgenodigd om bij dit gesprek aanwezig te zijn. 

NB.
Wilt u als ouder/s graag meerdere kinderen na elkaar bespreken, dan is het mogelijk een dubbele afspraak te plannen.

 

1b. Na het oriënterend gesprek gaan we aan de slag met een uitgebreid startmoment - tijdsduur 90 minuten

Tijdens dit startmoment neem ik al mijn informatie uit het oriënterend gesprek mee en ga ik aan de slag.
Vanuit verschillende invalshoeken kijk ik wat er mogelijk voor zorgt dat jouw/jullie kind niet lekker in zijn vel zit en daardoor extra hard aan het werk is. Samen worden er beweeg- en blokkadetestjes gedaan (waarbij de ouders van harte worden uitgenodigd om actief mee te doen) en neem ik jou/jullie als ouders al doende voorzichtig mee in mijn ontdekkingen. Na afloop van dit begeleidingsmoment probeer ik de eerste thuisopdrachten in een speciaal mapje mee naar huis te geven. Mijn advies is om elkaar in ieder geval nog 3x om de week zien waarbij er gekozen kan worden voor een begeleidingsmoment van 60 of 90 minuten. Na het derde begeleidingsmoment bepalen we samen waar we staan en hoe er na het vierde begeleidingsmoment verder gegaan wordt.

NB. Mochten er bij jou/jullie onderwerpen aangeraakt worden waar een één op één moment beter geschikt voor is, dan vinden wij elkaar buiten het begeleidingsmoment om hier over te praten.

______________________________________________________

2. Starten met een blanco startmoment - tijdsduur 90 minuten

Tijdens een blanco startmoment heb ik de formulieren -zoals beschreven bij punt 1- nog niet ontvangen óf nog niet gelezen en ga ik geheel intuïtief aan de slag.
Vanuit verschillende invalshoeken kijk ik met behulp van beweeg- en blokkadetestjes naar de mogelijke blokkades die er voor zorgen dat jouw/jullie kind niet lekker in zijn vel zit en daardoor extra hard aan het werk is. Al doende neem ik jou/jullie als ouders al voorzichtig mee in mijn ontdekkingen en na afloop van dit begeleidingsmoment probeer ik de eerste thuisopdrachten in een speciaal mapje mee naar huis te geven. Mijn advies is om elkaar in ieder geval nog zo'n 3x om de week zien waarbij er gekozen kan worden voor een begeleidingsmoment van 60 of 90 minuten. Na het derde begeleidingsmoment bepalen we samen waar we staan en hoe er na het vierde begeleidingsmoment verder gegaan wordt.

Na afloop van dit eerste contactmoment vindt er op een andere dag het oriënterend gesprek plaats waarin ik mijn opgedane ervaringen met jou/jullie deel. Mijn opgedane ervaringen tijdens het blanco startmoment combineer ik tijdens het oriënterende gesprek met de informatie uit de ingevulde formulieren zodat er een zo duidelijk mogelijk beeld ontstaat van de moeilijkheden én mogelijkheden.

_______________________________________________________

Verder met VERBINDEN en VERDIEPEN - tijdsduur 60 tot 90 minuten per begeleidingsmoment

- Mijn advies is om in ieder geval om de week 4 begeleidingsafspraken in te plannen. Na het derde begeleidingsmoment kijken we samen wat er mogelijk nog nodig is.
- Ouders mogen altijd aanwezig zijn bij de behandelingen en actief meedoen, tenzij anders afgesproken.
- Tijdens ieder begeleidingsmoment starten we met jullie meegebrachte wensen en kijken we hoe wij hier vorm aan gaan geven. 
- Omdat wij lekker aan het bewegen zijn kan het fijn zijn om de kleren hier op aan te passen.
- Thuisopdrachten gaan in een speciaal 'heen & weer mapje' waarin alles op een heldere manier en helemaal speciaal op maat voor jouw/jullie kind staat uitgelegd. Veelal kiest het kind zelf de oefeningen, wat bijdraagt aan de motivatie!
- Thuis wordt er minimaal 3x per week aandacht gegeven aan de thuisopdrachten om de gewenste verandering kracht bij te zetten.


_______________________________________________________

En dan....

Voor sommige kinderen is het fijn om met enige regelmaat te blijven komen waarbij vooral prikkelgevoelige kinderen aangeven het fijn te vinden een plek te hebben waar ze weer even kunnen thuiskomen bij zichzelf en nieuwe energie kunnen opdoen. 

Voor sommige ouders/verzorgers kan het fijn zijn om te weten dat er iemand is die kennis heeft van hun situatie en deze begrijpt waardoor een afspraak als volwassenen onder elkaar erg fijn kan zijn. Tijdens deze afspraak wordt er gekeken wat de ouder/verzorger op persoonlijk of professioneel vlak nodig heeft om weer verder te kunnen. Een mogelijke doorverwijzing kan hierbij aan de orde zijn.

Voor de tarieven van het begeleidingstraject zie hier.
 
Heb je verdere vragen over mijn manier van werken? Neem gerust contact met mij op, ik help jou graag verder.